Thời Gian Sự Kiện
10h00 Đua ngựa
11h00 Tống kim
12h00 Quả Huy Hoàng - CLĐ
12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
19h30 Boss Đại Hoàng Kim
20h00 Boss Tiểu Hoàng Kim
20h00 Quả Huy Hoàng - CLĐ
21h00 Tống kim

* Sự kiện diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần!