Thời Gian Sự Kiện
12h00 Quả Huy Hoàng
12h30 Boss Tiểu Hoàng Kim
19h30 Boss Đại Hoàng Kim
20h00 Boss Tiểu Hoàng Kim
20h00 Đua Ngựa
21h00 Tống Kim
23h00 Boss Đại Hoàng Kim

* Sự kiện diễn ra vào tất cả các ngày trong tuần!