Update Phần thưởng Dã Tẩu.

     Nhiệm vụ Dã Tẩu - Là chuỗi hoạt động xuyên suốt quá trình bôn tẩu của quý nhân sĩ mà ai cũng một lần trải nghiệm. Những ai gắn bó với tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ ắt hẳn sẽ biết được những phần thưởng vô cùng giá trị mà Dã Tẩu mang đến.     Nay bổn trang xin gửi đến quý nhân sĩ tại JXVN phần thưởng danh sách phần thưởng ở mốc dã tẩu đã được điều chỉnh dành cho 3 sever (Cửu Châu, Thiên Hạ, Vang Danh New).
     Lưu ý: Tại Sever Thiên Hạ có hỗ trợ 2000 nhiệm vụ dã tẩu để hoàn thành 8000 dã tẩu, nếu quý nhân sĩ lên đến 6000 nhiệm vụ không nhận vẫn có thể làm tiếp đến 7000 và nhận thưởng mốc 7000. Nếu nhận hỗ trợ lên đến mốc 8000 thì sẽ không có thưởng tại mốc 7000.

Các mốc thưởng Dã Tẩu:

 • 1000: Đại Thành 9x.
 • 2000: Tinh Hồng Bảo Thạch.
 • 3000: Trang Bị Định Quốc (Random món - Random Option).
 • 4000: Tẩy Tủy Kinh.
 • 5000: Võ Lâm Mật Tịch.
 • 6000: Bí Môn Kiếp Phái.
 • 7000: Trang Bị An Bang (Random món - Random Option).
 • 8000: Hoàng Kim Môn Phái (Random món - Random Option).

Danh sách các Trang bị Hoàng Kim Môn Phái nhận được ở mốc 8000: 

 • Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
 • Phục Ma Tử Kim Côn
 • Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
 • Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
 • Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
 • Ngự Long Chiến Thần Phi Quải Giáp
 • Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
 • Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
 • Vô Gian Thanh Phong Truy Y
 • Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
 • Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
 • Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
 • Bích Hải Hồng Lăng Ba
 • Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
 • Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
 • Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
 • Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
 • Sâm Hoàng Tinh Vẫn Phi Lý
 • Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
 • Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
 • Địch Khái Lục Ngọc Trượng
 • Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
 • Ma Hoàng Án Xuất Hổ Hạng Khuyên
 • Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
 • Cập Phong Tam Thanh Phù
 • Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
 • Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
 • Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
 • Vụ Ảo Tung Phong Tuyết Ảnh Ngoa
 • Lôi Khung Linh Ngọc Uyển Lôi

Bổn trang hy vọng những thay đổi trên sẽ đem lại những trải nghiệm mới đến quý nhân sĩ. 

BQT JXVN Kính bút.

Bài Viết Khác: