Tống Kim Đại Chiến

Sau những giờ cày cuốc Level. Tống Kim là hình thức giải trí hấp dẫn nhất. Chính vì thế Tống Kim tại JXVN sẽ có những qui tắc riêng của nó mong các bạn tôn trọng và bảo vệ sân chơi của mình

 

tong kim dai chien

 

I. Hình Thức Tống Kim:

 

 • - Cừu Sát
 •  
 • - Bảo Vệ Nguyên Soái
 •  
 • - X2 điểm vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 •  

II. Không phân chia Cấp Độ 

 

 • Đẳng cấp từ 100 trở lên sẽ báo danh vào Tống Kim cao cấp
 •  

III. Cách thức tham gia:

 

Dùng Tống Kim Chiêu Binh Lệnh có 2 cách để mua

 

 1. - NPC Hàng Rong giá 20 vạn lượng

 2. - NPC Thần Bí Thương Nhân tại Tương Dương giá 25 Phúc Duyên

 

 • NPC Báo Danh
 •  
 1. - Phe Tống 201/203 Đại Lý
 2. - Phe Kim  196/205 Đại Lý

 

Mỗi ngày sẽ có 2 Trận Tống Kim

 

 1. - 21h
 2. - 23h

 

Hiện tại do chưa update tính năng CTC nên Thứ 2 vẫn có Tống Kim. Khi Update CTC Trận 21h thứ 2 hàng tuần sẽ là trận Quốc Chiến Thiên Tử

 

IV: Nghiêm Cấm

 

1.Post Điểm dưới mọi hình thức:

 

 • - Cảnh Cáo lần 1: Khoá Account 3 ngày
 •  
 • - Cảnh Cáo lần 2: Khoá Account 7 ngày
 •  
 • - Cảnh cáo lần 3: Khoá Account vĩnh viễn
 •  

2.Nghiêm cấm sử dụng AutoPK:

 

BQT biết điều này là khó thực hiện, nhưng sẽ cố gắng loại bỏ Auto Pk nhằm hạn chế tối đa kéo xe. Không thực hiện được bằng code Game sẽ thực hiện bằng mắt. Mọi trận Tống Kim sẽ có GM theo sát

 

3.Đối với thành viên thông báo cho BQT:

 

 • - Thông báo bằng hình ảnh
 • - Tặng ngay 7 ngày chơi

 

          BQT JXVN kính bút

Bài Viết Khác: