Tổng Hợp Link Hướng Dẫn

Nhằm giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm hướng dẫn dễ dàng hơn . Bài viết này sẽ cung cấp tổng hợp các hướng dẫn.

Các link liên quan đến tài khoản.
1. khôi phục pass 2 khi mất pass 1 và pass 2 chỉ có sdt.
=> bấm vào xem chi tiết

2.Khôi phục pass 2 khi có pass 1 và có sdt.
=> bấm vào xem chi tiết

3. Đổi số điện thoại
=> bấm vào xem chi tiết

4. Sử dụng tính năng pass 1 - baned
=> bấm vào xem chi tiết

5. Hướng dẫn mở khóa trang bị và hủy pass rương.
=> bấm vào xem chi tiết

6. Hướng dẫn tính năng kích game giải kẹt.
=> bấm vào xem chi tiết

Các link hướng dẫn tính năng game.
1. Phong Lăng Độ
=> bấm vào xem chi tiết

2. Liên Đấu 
=> bấm vào xem chi tiết

3. Tính năng bang hội
=> bấm vào xem chi tiết

4. Tính năng tống kim
=> bấm vào xem chi tiết

5. Tính năng đua ngựa
=> bấm vào xem chi tiết

6. Tinh năng chuyển môn phái.
=> bấm vào xem chi tiết

7. Tinh năng Vượt Ải
=> bấm vào xem chi tiết

8 , Tính năng Quốc Chiến Thiên Tử
=> bấm vào xem chi tiết

9. Tính năng Công Thành Chiến
=> bấm vào xem chi tiết

10. Hướng dẫn đổi tên nhân vật
=> bấm vào xem chi tiết

11. Tính năng boss hoàng kim
=> bấm vào xem chi tiết

12. Tính năng đêm huy hoàng
=> bấm vào xem chi tiết

13. Hướng dẫn crack auto 1.9
=> bấm vào xem chi tiết

14. Tính năng trùng sinh.
=> bấm vào xem chi tiết

15. Tính năng tranh đoạt bảo rương.
=> bấm vào xem chi tiết

16.Tính năng trang bị hoàn mỹ
=> bấm vào xem chi tiết

17.Tính năng liên đấu sư đồ
=> bấm vào xem chi tiết

18. Bắc đẩu truyền công thuật
=> bấm vào xem chi tiết

19.Tính năng sách vở quyển  2 và 3.
=> bấm vào xem chi tiết

JXVN kính bút.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Khác: