Tính năng Tranh Đoạt Bảo Rương - Cập nhật phần thưởng chiến trường tống kim, vượt ải.

Hàng chục triệu điểm kinh nghiệm mỗi ngày cùng vô số phần thưởng hấp dẫn như: Bảo Rương Kim Quang , Bôn Tiêu Lệnh, Phiêu Vũ Lệnh,An Bang Lệnh... sẽ là tặng phẩm xứng đáng dành cho quý nhân sĩ khi sở hữu được Bảo Rương Tống Kim và Chìa Khóa Vàng , Chìa Khóa Như Ý.

Theo đó kể từ sau bảo trì ngày 07/05/2019, khi hoàn thành các trận giao tranh tại Chiến Trường Tống Kim  , Vượt Ải quý nhân sĩ sẽ sở hữu được tứ 10, 20 đến 30 Bảo Rương Tống Kim tùy theo số điểm tích lũy có được. Bắt đầu cuộc chiến thôi nào!

Điều kiện & thời gian

  • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì ngày 07/05/2019
  • Lưu ý nhận Rương:
    • Tham gia chiến trường Tống Kim, tích lũy điểm số & nhận thưởng cuối trận.
    • Hành trang cần trống 2x6 ô (đầy sẽ rơi ra ngoài).
    • Điểm tích lũy được tính trong trận.
    • Nhận Rương từ tính năng vượt ải khi đánh quái mỗi ải .

NPC & vật phẩm liên quan

Đại Lý 210/204 - 295/205 

Phần Thưởng :
Tống Kim Bí Bảo : Sử Dụng 2 chìa khóa tối đa nhận được 50tr kinh nghiệm mỗi ngày và có cơ hội nhận 1 trong các vật phẩm sau.
Bảo Rương Vượt Ải : Sử Dụng 2 chìa khóa tối đa nhận được 50tr kinh nghiệm mỗi ngày và có cơ hội nhận 1 trong các phần thưởng sau.

Lưu ý : Sử dụng hết 2 loại rương tổng cộng tối nhận được 100tr kinh nghiệm .

                           

Chỉnh Sửa Tính năng Tống kim :
Thời gian : 11h & 21h ( bỏ 15h & 23h )
Phương thức : Cừu Sát , Đoạt cờ , Bảo Vệ nguyên soái ( thêm 2 phương thức )

JXVN Kính Bút !

 

Bài Viết Khác: