Tiến Hành Xoá Nhân Vật Không Sử Dụng

Hiện nay, Máy Chủ JXVN đang thường xuyên có những đợt lag kéo dài nguyên nhân là máy chủ đạt đến sức chứa giới hạn do đó BQT quyết định xoá bớt nhưng nhân vật không dùng tới. 

  • Những nhân vật không login trong 3 tháng gần nhất
  • Những tài khoảng không dùng trong 4 tháng gần nhất
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể tạo 1 nhân vật, có thể tạo nhiều Tài khoản để chứa đồ 
  • Tài khoản nào có nhiền hơn 1 nhân vật. Sau 17h ngày 25-09 hệ thống sẽ random xoá bớt cho đến khi còn lại 1 nhân vật
  • Nếu để hệ thống tự xoá, BQT không thể phục hồi vì không còn dử liệu
     

Với các Tài khoản đang chứa đồ, các bạn có 24h chuyển sang Tài khoản mới trước khi hệ thống tự xoá và BQT không nhận các trường hợp khiếu nại về nhân vật bị xoá
BQT JXVN kính bút

 

 

Bài Viết Khác: