Thu Phí Giờ Chơi

Sau khoảng thời gian thử nghiệm và khá thành công. Nay JXVN sẽ chính thức thu phí vào ngày 9-2-2018.

 

Thu phí giờ chơi

 

I.Mệnh Giá Thẻ Nạp

 • 20k = 1 Kim Nguyên Bảo
 • 50k = 3 Kim Nguyên Bảo
 • 100k = 6 Kim Nguyên Bảo
 • 200 = 12 Kim Nguyên Bảo

 

II. Thu Phí Giờ Chơi

 

 • 13 năm trước như thế nào thì 13 năm sau vẫn vậy
 • 1 Kim Nguyên Bảo = 7 ngày hoặc 25h chơi
 • Mỗi tài khoản khi được khởi tạo sẽ được miễn phí 25h chơi

 

III. Những thay đổi so với kịch bản ban đầu:

 

 • Không giới hạn giờ chơi. Các bạn thoải mái treo mà không cần reset cột thời gian
 • Hỗ trợ tân thủ vòng sáng đến Level 30 và nhận tại NPC lễ quan

 

IV. Tặng Account VIP

 • Các bạn thuộc diện được tặng Account VIP vui lòng đến 01639.11.33.99
 • Thời gian liên hệ trước 29 tết nguyên đáng

BQT JXVN kính bút

Bài Viết Khác: