Sự kiện Yến Tửu

     Trúc Diệp Thanh, Mai Quế Lộ, Nữ Nhi Hồng, Nhân Sâm Tửu, Lộc Nhung Tửu,......... đều là những loại rượu cực phẩm mà không phải ai cũng có thể thưởng thức. Những loại rượu quý này ngày xưa chỉ có những người trong Hoàng Tộc, Vua chúa được các nước tiến cung mới có thể thưởng thức được những mỹ vị hảo hạn trong thiên hạ này. Ngày nay, quý nhân sĩ thật vô cùng may mắn khi được một lần thưởng thức những mỹ vị bậc nhất trong thiên hạ khi tham gia sự kiện vô cùng đặc sắc "Yến Tửu".

 Thời gian và điều kiện tham gia:
Thời gian: Sau bảo trì ngày 27/05 - 23h59' ngày 14/06/2020.
Đối tượng tham gia: Đẳng cấp trên 50 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp) có thể sử dụng, đẳng cấp trên 100 có thể ghép nguyên liệu.
Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

 NPC liên quan:

 Vật phẩm liên quan:

 Công thức ghép:

Sever Cửu Châu + Thiên Hạ

 

Vang Danh New

 Phần thưởng sử dụng:
♦ Cửu Châu + Thiên Hạ:
- Nhân Sâm Tửu:
 500.000 kinh nghiệm.
- Lộc Nhung Tửu: 2.000.000 kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng bên dưới.

♦ Vang Danh New
- Nhân Sâm Tửu:
 500.000 kinh nghiệm.
- Lộc Nhung Tửu: 1.000.000 kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng bên dưới.

 Mốc sử dụng Lộc Nhung Tửu:

Sever Cửu Châu + Thiên Hạ

 

Sever Vang Danh New

 Phần thưởng phụ:

► Sever Vang Danh New thưởng max Event: 500.000.000 exp cộng dồn.

Lưu ý: Để nhận thưởng phụ vui lòng sử dụng 1000 Nhân Sâm Tửu + 1000 Quần Lộc Nhung Tửu + 1 Túi Thuốc Giải.

♦ Phần thưởng sử dụng Tuyết Linh Đơn: (Không áp dụng tại máy chủ Vang Danh New).

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa 5 vật phẩm.

JXVN Kính bút.

Bài Viết Khác: