Sự Kiện Truy Tim Ông Già Noel.

Hòa mình vào không khí sôi động chào đón Lễ Giáng Sinh 2019 - Truy Tìm Ông Già Noel, Võ Lâm JXVN sẽ ra mắt sự kiện mới đầy ắp niềm vui và phần thưởng hấp dẫn. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian và điều kiện tham gia : 

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 25/12 - 23h59 ngày 12/01/2020.
  • Đối tượng: Đẳng cấp trên 50 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan : 

Vật Phẩm Liên Quan:

Công Thức Ghép :

Phần Thưởng khi sử dụng vật phẩm :

Người Tuyết : Khi Sử dụng nhận được 500.000 kinh nghiệm. ( tối đa 1000 vật phẩm )
Ông Già Noel : Khi sử dụng nhận được 2.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm dưới. ( tối đa 1000 vật phẩm )


Mốc sử dụng vật phẩm :

( Ông Già Noel )

Phần Thưởng Phụ :

Khi sử dụng max Ông Già Noel và Người Tuyết sẽ nhận được :

Cửu Châu  : 2.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 2 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 2 ) + random 1 - 4 Lệnh bài chiêu binh.(*) 

Thành Đô  : 20.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 2 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 2 ) + random 1 - 4 Lệnh bài chiêu binh.(*) 

Vang Danh + Thiên Hạ : 1.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 1 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 1 )

***: Nhằm tri ân khách hàng nay jxvn tặng ae đồng bào lần trải nghiệm thần mã Phiêu Vũ ( Cửu Châu và Thành đô) và thần mã Bôn Tiêu ( Vang Danh và Thiên Hạ ) khi sử dụng max 2 loại event. ( hạn sử dụng : 30 ngày )

JXVN Thân !

Bài Viết Khác: