Sự Kiện Mừng Máy Chủ Vang Danh Thiên Hạ

Giới trung nguyên dậy sóng bởi các trận đánh nảy lửa kịch liệt ở mảnh đất Cửu Châu và Thành Đô, khai phá ra mảnh đất mới Vang Danh và Thiên Hạ. JXVN chào mừng tổ chức sự kiện Mừng Máy Chủ Mới.

Thời gian và điều kiện tham gia : 

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 23/11 - 23h59 ngày 07/12/2019.
  • Đối tượng: Đẳng cấp trên 50 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan : 

Vật Phẩm Liên Quan:

Công Thức Ghép :

Phần Thưởng khi sử dụng vật phẩm :
( Lệnh Bài JXVN )

Vang Danh Thiên Hạ : Khi Sử dụng nhận được 500.000 kinh nghiệm. ( tối đa 1000 vật phẩm )
Lệnh Bài JXVN : Khi sử dụng nhận được 2.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm dưới. ( tối đa 1000 vật phẩm )

Mốc sử dụng vật phẩm :

( Lệnh Bài JXVN )

Phần Thưởng Phụ :.

Khi sử dụng max Vang Danh Thiên Hạ và Lệnh bài JXVN sẽ nhận được :

  • Cửu Châu  : 2.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 2 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 2 ) + random 1 - 4 Lệnh bài chiêu binh.(*)
  • Thành Đô  : 20.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 2 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 2 ) + random 1 - 4 Lệnh bài chiêu binh.(*)
  • Vang Danh + Thiên Hạ : 500.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch + 2 Tẩy Tủy Kinh.+ 1 set Kim Phong ( Hsd : 30-60-90 ngày )
    Nhận tại npc Thợ Rèn event.

(*) Lệnh bài chiêu binh dùng để đổi Hoàng Kim Bảo Hạp tại NPC Thợ rèn Event. ( Cần 300 cái + 1000xu ).
Phần thưởng rương Hoàng Kim Bảo Hạp sẽ được bật mí sau.

JXVN Thân !

Bài Viết Khác: