Sự Kiện Mùa Săn Bắn 2019

Hào hùng khí thế tháng 4 khi mà Kim Quang Bảo Rương chính thức xuất hiện tại sự kiện Mùa Săn Bắn Võ Lâm JXVN, làm sao có được những vật phẩm giá trị? Hãy tham gia sự kiện, rút ngắn mọi khoảng cách để thăng thân đến một cảnh giới mới.

Điều Kiện & Thời Gian :

Bắt đầu : Sau bảo trì ngày 19-4-2019
Kết thúc : đến hết ngày 5-5-2019
Áp dụng tất cả nhân vật có đẳng cấp 50 trở lên.
Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

Vật Phẩm Liên Quan:

Cách Ghép Vật Phẩm:

Phần Thưởng :

Khi sử dụng Rượu Nếp Hoa Vàng nhận được 1.000.000 exp tối đa 1000 cái 1 nhân vật.
Khi sử dụng Đệ Nhất Chịch Tửu tối đa  1000 cái 1 nhân vật. nhận được 2.000.000 exp và 1 trong các phần thưởng dưới danh sách sau :

Phần Thưởng Mốc khi sử dụng Đệ Nhất Chịch Tửu :

Đổi Bảo Rương Kim Quang : 


Sau khi thu thập đủ nguyên liệu các bạn có thể  mang đến NPC Thợ Săn JXVN tại Tương Dương ( 197/201 ) để đổi
Yêu cầu : 
- 100 Kim Quang Thạch
- 30.000v
Khi sử dụng Bảo Rương Kim Quang sẽ nhận được random 1 món Kim Quang vĩnh viễn

JXVN Thân !

Bài Viết Khác: