Sự Kiện Máy Chủ Thành Đô

Nguồn gốc các viên đá được xuất xứ từ khắp nơi trên vũ trụ, được các cao thủ trong giới võ lâm thu thập lại tạo nên Giăng tay vô cực mang tiềm ẩn các sức mạnh chứa đựng đủ sức mạnh của thiên nhiên.Sở hữu đủ các loại đá sẽ thôn tính được toàn cõi võ lâm tại JXVN.

Điều Kiện và Thời Gian :
Thời gian : Sau bảo trì ngày 21/6 - 00h 3/7 ( tức hết ngày 2/7/2019 hết event mất vật phẩm ).
Điều kiện : áp dụng toàn nhân sỹ đẳng cấp 30 trở lên có thể sử dụng vật phẩm.Cấp 50 đánh rớt vật phẩm ( map 50 trở lên )

NPC và Vật Phẩm liên quan:


Tương Dương ( 197/201 )

 

Lưu ý : Hạn sử dụng đến 00h 3/7/2019 ( tức hết ngày 2/7/2019 )

Công Thức :

Mỗi Găng Tay sử dụng tối đa 1000 cái.

Phần Thưởng : 
Sử dụng Găng Tay Thanos nhận được 368.000 kinh nghiệm. 

Sử dụng Găng Tay Vô Cực nhận được 1.000.000 kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng dưới.

Mốc Sử dụng vật phẩm Găng Tay Vô Cực:

Phần Thưởng Phụ:
Khi sử dụng max 2 loại Găng Tay Thanos và Găng Tay Vô Cực sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Thành Đô : 1 Võ Lâm Mật Tịch + 1 Tẩy Tủy Kinh.

JXVN Thân !

Bài Viết Khác: