Sự Kiện Kỳ Binh Trận Pháp

Luân Hồi Trận , Bát Quái Trận , Lục Hợp Trận ..v..v là một trong các trận pháp nổi tiếng được pháp dụng vào các trận đánh lớn tại chiến trường tống kim.Với sự chỉ huy tài ba ,  văn võ song toàn , đã phát huy sức mạnh của các trận pháp được các người xưa truyền lại. Tại JXVN Lục Hợp Trận , Luân Hồi Trận , Ngũ Hành Trận đã được các vị soái ở các bang hội áp dụng khi chiến đấu, đã mang về mọi chiến thắng vẻ vang.

Kỳ Binh Trận Pháp

Điều Kiện và Thời Gian : 
Thời gian : Sau bảo trì ngày 18/7  Đến  00h 5/8/2019 ( tức hết ngày 4/8/2019 hết event mất vật phẩm ).
Điều kiện : áp dụng toàn nhân sỹ đẳng cấp 50 trở lên.

NPC và Vật Phẩm liên quan:


Tương Dương ( 197/201 )

Lưu ý : Hạn sử dụng đến 00h 5/8/2019 ( tức hết ngày 4/8/2019 )

Công Thức :

Thành Đô

Biện Kinh - Tường An

Phần Thưởng : 
Biện Kinh - Tường An

Sử dụng Luân Hồi Trận  nhận được 500.000 kinh nghiệm. 

Sử dụng Ngũ Hành Trận  nhận được 1.000.000 kinh nghiệm. 

Sử dụng Lục Hợp Trận nhận được 2.000.000 kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng dưới.

Thành Đô

Sử dụng Luân Hồi Trận  nhận được 500.000 kinh nghiệm. 

Sử dụng Ngũ Hành Trận  nhận được 500.000 kinh nghiệm. 

Sử dụng Lục Hợp Trận nhận được 2.000.000 kinh nghiệm và 1 trong các phần thưởng dưới.


Roi ngựa , yên ngựa , cỏ ,dây thừng
dùng để cho sự kiện tiếp theo
sẽ được thông báo lên trang chủ sau.

Mốc Sử dụng vật phẩm Lục Hợp Trận:

   

Phần Thưởng Phụ:

Khi sử dụng max 3 loại Lục Hợp Trận - Luân Hồi Trận - Ngũ Hành Trận sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Biện Kinh và Tường An : 2 tỷ exp
Thành Đô : 1 tỷ exp
Nhận Tại NPC Đạo Sĩ.

Phần Thưởng Đền Bù:
Các bạn lại  NPC Đạo Sĩ Nhận thưởng
200 triệu kinh nghiệm - 2 ngày nhân đôi kinh nghiệm

JXVN kính bút!

Bài Viết Khác: