Sự Kiện Khai Xuân

Sự kiện khai xuân đến toàn đồng bào tại Võ Lâm JXVN, cùng nhau trải nghiệm thú vị săn đón Canh Tý với hàng loại phần quà hấp dẫn.Có cơ hội trải nghiệm trang bị Vô Danh và Kim Quang.

Thời gian và điều kiện tham gia : 

Thời gian: Từ sau bảo trì 01/2 - 23h59 ngày 16/02/2020.
Đối tượng: Đẳng cấp trên 50 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

Mâm Ngũ Quả:

NPC liên quan : 

  

( Tọa độ : 194/199 Tương Dương )

Vật Phẩm Liên Quan:

Công Thức Ghép :

Lưu ý : khi ép quả Cầu có tỷ lệ thất bại.

Câu Liễn Ngày Tết:

NPC Liên Quan:

( Tọa độ : 197/201 Tương Dương )

Vật Phẩm Liên Quan:

Công Thức Ghép:

Phần Thưởng Sử dụng:
Quả Cầu : 1.000.000 exp ( Sử dụng được 500 quả )
Quả Dừa : 5.000.000 exp + Phần thưởng danh sách dưới ( Sử dụng được 300 quả )
Quả Đu Đủ : 8.000.000 exp + Phần thưởng danh sách dưới ( Sử dụng được 100 quả )
Quả Xoài : 10.000.000 exp + Phần thưởng danh sách dưới ( Sử dụng được 50 quả )
Quả Sung : 20.000.000 exp + Phần thưởng danh sách dưới ( Sử dụng được 20 quả )
Thiệp Mừng Xuân : 2.000.000 exp + Phần thưởng danh sách dưới ( Sử dụng được 200 thiệp )

 

Mốc sử dụng Mâm ngũ quả:

Mân ngũ quả : 150.000.000 exp + phần thưởng mốc bên dưới ( Sử dụng được 10 mâm )

Lưu ý : ( Sử dụng theo thứ tự Cầu - Dừa - Đu Đủ - Xoài - Sung )

Phần thưởng phụ : 

Sau khi sử dụng max tất cả loại trái cây và thiệp mừng xuân mỗi tài khoản có thể nhận được các phần thưởng sau đây.
Cửu Châu : Tẩy tủy kinh ( quyển 2 ) + võ lâm mật tịch ( quyển 2 ) + 2.000.000.000 exp + random 1 -> 5 lệnh bài chiêu binh. ( có cơ hội nhận chuột vàng )

Thành Đô : Tẩy tủy kinh ( quyển 2 ) + võ lâm mật tịch ( quyển 2 ) + 2.000.000.000 exp + random 1 -> 5 lệnh bài chiêu binh. ( có cơ hội nhận chuột vàng )

Thiên Hạ : Tẩy tủy kinh ( quyển 2 ) + võ lâm mật tịch ( quyển 2 ) + 2.000.000.000 exp. ( có cơ hội nhận chuột vàng )

Sự Kiện May Mắn :

Khi sử dụng chuột vàng các bạn có cơ hội nhận được 1 trong các vật phẩm quý hiếm sau.
- Vô Danh Giới Chỉ. ( hạn sử dụng 30 ngày )
- Vô Danh Chỉ Hoàn. ( hạn sử dụng 30 ngày )
- Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn. ( hạn sử dụng 60 ngày )
- Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng. ( hạn sử dụng 60 ngày )

JXVN thân !

 

 

 

 

 

Bài Viết Khác: