Sự Kiện Bích Huyết Kiếm

cuộc tình dù đúng hay sai, jxvn vẫn là người đưa đò.Bài hát mang ý nghĩa cám ơn tất cả anh em đã tin yêu ủng hộ JXVN phát triển đến thời điểm này. Và JXVN sẽ phát triển hơn nữa
trong tháng 11 sẽ có thêm 2 ca khúc mới

Thời gian và điều kiện tham gia : 

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/10 - 23h59 ngày 02/11/2019.
  • Đối tượng: Đẳng cấp trên 50 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
  • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan : 

Vật Phẩm Liên Quan:

Công Thức Ghép :

Phần Thưởng khi sử dụng vật phẩm :

Mốc sử dụng vật phẩm :

Phần Thưởng Phụ :
Khi sử dụng max Tinh Vân Kiếm và Bích Huyết Kiếm sẽ nhận được :

  • Biện Kinh - Tường an : 2.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch ( quyển 2 ) + 2 Tẩy Tủy Kinh ( quyển 2 )
  • Thành Đô : 4.000.000.000 kinh nghiệm + 2 Võ Lâm Mật Tịch + 2 Tẩy Tủy Kinh.
    Nhận tại npc Thợ Rèn event.

JXVN Thân !

Bài Viết Khác: