Hướng dẫn sử dụng tinh năng Pass 1 - Banned

Tình hình hiện tại tình trang hack tài khoản bởi các bạn không biết cách tự bảo vệ tài sản của các bạn. Nay JXVN cung cấp thêm tính năng hỗ trợ bảo vệ tài khoản khi bị đổi pass 1.


Lưu ý :  tính năng này chỉ dùng pass 2 để kich hoạt và tắt. 

Hướng dẫn sử dụng.
Bật Tính Năng

Bước 1 : Vào id.jxvn.net


Bước 2 : đăng nhập tài khoản vào bằng mật khẩu cấp 2 .


Bước 3 : chọn tính năng pass 1 - banned và bấm BẬT.


Bước 4 : Tài khoản của các bạn đã được kích hoạt thành  công bảo vệ. 


Lưu ý : khi có người đổi mật khảu cấp 1 thì lập tức tài khoản của bạn sẽ bị khóa tạm thời.
Tinh năng Bật hoàn toàn miễn phí


Tắt Tính Năng và mở khóa tài khoản.
Bước 1 : Vào id.jxvn.net


Bước 2 : đăng nhập tài khoản vào bằng mật khẩu cấp 2 .


Bước 3 : chọn tính năng pass 1 - banned và bấm Tạo OPT để tắt hoặc mở ban.


Bước 4 :  OPT sẽ gửi về sdt đăng ký acc của các bạn. Các bạn nhập opt vào ô để mở khóa hoặc tắt tính năng


Lưu ý : để lấy opt các bạn mất 5 điểm webpoint

JXVN kính bút!

Bài Viết Khác: