Hướng Dẫn Khôi Phục Pass 2 và đổi SDT

*** Lưu Ý *** :

  • 1knb = 15 webpoint,
  • Đổi sdt cần 10 điểm.
  • Khôi phục pass 2 cần 5 điểm.
  • KNB yêu cầu phải trong tiền trang ( trong rương không hợp lệ )
  • Mã xác thực gửi về điện thoại hiệu lực trong vòng 30 phút.


1: Khôi Phục Số Điện Thoại

Bước 1
Vào https://id.jxvn.net đăng nhập vào .

Bước 2
Bấm vào tab " Đổi ngày/giờ chơi/webpoint "

Bước 3
Sau khi co webpoint , bấm qua tab Đổi thông tin Bấm vào đổi sdt bấm vào Tạo mã xác thực.

Bước 4
Sau khi nhận được mã xác nhậnsdt cũ các bạn điền vào phần mã xác nhậnnhập số điện thoại mới

2 : Khôi Phục Mật Khẩu Cấp 2 .

Bước 1
Các bạn vào https://id.jxvn.net đăng nhập vào .
Bước 2 
Sau khi dùng knb đổi webpoint xong bấm  vào tab đổi thông tin
Bước 3

Bấm vào " Lấy lại Pass 2 " và bấm vào " Tạo Mã Xác Thực"
Bước 4
Sau khi có được mã xác thực từ sdt đăng ký acc
các bạn nhập vào ô mã xác thực và điền mật khẩu cấp 2 mới.

 

JXVN Kính Bút.
 

Bài Viết Khác: