Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ Kỹ Năng 120 (10/11)

Trước sức mạnh oanh tạc thiên hạ của Ngũ Tuyệt Boss và hàng loạt tính năng được điều chỉnh và cập nhật, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng

Nhiệm vụ Thế Giới (02/07)

Nhiệm Vụ Thu Thập Dược Liệu Giới thiệu nhiệm vụ Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 1 giờ. Người chơi phải trên đẳng cấp 20. Điểm danh

Nhiệm vụ Tân Thủ Thôn (21/06)

Nhiệm vụ Ba Lăng Huyện Nhiệm vụ thứ 1: Thuốc cho cha Tiểu Ngư Đến Đông môn Ba Lăng huyện gặp Tiểu Ngư (204/200). Biết được cha Tiểu Ngư hiện đang bệnh nặng.

Nhiệm Vụ Phái Côn Lôn (20/11)

Thuộc tính: Thổ Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là

Nhiệm Vụ Phái Võ Đang (11/08)

Thuộc tính: Thổ Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là